SEM HAKKINDA
Sem Ne Anlama Geliyor?
Aa kard Esm zelliklerini her an alglamakta olan. Farkndal ve kavramay yaatan. Bunun sonucu olarak Basr ismi zelliini tetikleyen!
Yaratklarnn hitplarn her hli ile alglayan.
"Sem" nin mans, alglamaktr.
"ALLAH SEM"dir; snrsz-sonsuz, blnmez, czleri olmayan "VUKUF" tur!..
"Semi Allahu limen Hamideh" "Hamd edenin hamdn Allah alglamtr"!.
Hakk'n nuru ile alglar (Es Sem) her eyi?
Alglamamn kayna "Es Sem'"dir!...