EKR HAKKINDA
ekr Ne Anlama Geliyor?
Verdii nimeti oaltmak iin o nimeti deerlendirten. Birimde verilen nimeti hakkyla deerlendirerek "daha"sna almay oluturan. "Kerm" isminin zelliini tetikler. Bu ismin zelliinin kapal kalmas ise, birimi kendisine ulaana kar kapanmay; o nimeti deerlendirmek yerine baka ynlere dnerek o nimetten perdelenmeyi yaatr. Bu da "nankrlk" yani verileni deerlendirmemek olarak tanmlanr. Verilenin gerisinden mahrum kalma sonucunu dourur. Nimetin ard kesilir!
Deerini bilene fazlasyla karlk veren.
KR; idrk edilenin fiile dntrlmesidir! Bunun sonucu olarak da art balayacaktr!
kr, nimetin Hakka aidiyetinin dile getiriliidir.
KR, nimeti veren olarak grmektir! Verenin ardnda bir veren dnmek ise RK!
Bu ilmin gereini uygulaman, ilmi deerlendirmen demektir ki, bu da hl ile kr demektir!. Aksi ise nankrlktr!? Nankrlk, deerini bilmemek veya deerlendirmemektir!.