RAHMAN HAKKINDA
Rahman Ne Anlama Geliyor?
"Allh" ismiyle iaret edilenin, "zerre"lerin ztn "Esm"syla ilminde "var" klma zelliine iaret eder. Her ey, "var"ln "ilim ve irade" mertebesinde bu ismin iaret ettii zellikle elde eder! "Er Rahmanu alel Aristeva" (Tah: 5) ve "Er Rahman; Allemel Kur'n; Halekal nsan; Allemehl beyan" (Rahman: 1-4) gerei "UUR"da aa kan "Esm"nn hakikatidir! Rahmeti, o "ey"i ilminde, "var"la getirmesidir! "Allh Adem'i Rahman sretinde halk etti" iareti "nsan"n, ilm sretinin Rahmaniyet zellii yansmas zere meydana getirildiine iaret eder. Yani Esm mertebesinde bulunan zellikler ile! nsan'n, Zt itibaryla kendini tany da Rahmaniyet'le ilgilidir... Bu nedenle "RAHMAN"a secdeyi mrikler alglayamamtr (Furkan: 60)... eytan (vehim, bilin) "RAHMAN"a si olmutur (Meryem: 44)... "nsan"n Zt'nn "Esm" hakikatinden meydana getirildiine iaret eder! "nsan"daki "Zt tecelli" de budur!
Sonsuz Esm ve Sfat Sahibi..
"Er RAHMAN" O'dur ki... Mutlak "RAHMET" sahibi olarak, tm mnlar, varlndan, varlyla meydana getirmektedir..
Kur'n'da; "RAHMAN ARIN STNE ISTVA ETMTR" dendii zaman, burada iaret edilen ey "Rahmniyet" mertebesidir!..
Yani okluu, kesreti, birimleri meydana getiren isimler ve vasflarn, soyut zelliklerin olduu Sfat mertebesi demektir..
Sfat mertebesi, sahip olduu zellikler itibaryla esm mertebesi diye de anlatlr.
Esm mertebesi denen ey, ilhi isimlerin anlamlarndan baka bir ey deildir. te bu ilhi isimlerin var olduu boyut arn stdr... Bu isimlerin mnlarnn kuvveden fiile kmas, mndan birimsellie, oklua dnmesi de arn altna tenezzl diye anlatlr.
Rahman" bir zel isimdir ve tercme edilemez!" (Elmall Hamdi Tefsiri ?orijinali? cilt 1, sayfa 32) "Rahman pek merhametli diye yetersiz bir ekilde tefsir olunabilirse de byle tercme edilemez..... ALLAHu tealann rahmeti, merhameti, bir hissi kalbi, bir temayli nefsani mnsna bir iyilik duygusu deildir. Fatiha?da izah olunacag zere "RADE HAYR veya NAMI SONSUZ mnsnadr." (Ayn tefsir, cilt 1, sayfa 33)
"Vcut her hayrn ve her nimetin asldr. Rahman, byle bir iradei hayr ile bizi cismaniyet ve ruhaniyetimizle ademden (yokluktan) vcude (varla) getirerek halk eden ve bununla beraber esbab baka ve hayatmz olan nimetleri de izhar ve isal eyleyen rahmeti celile sahibidir ki bu rahmetin umulnden (kapsamndan) hari hibir mahlk bulunamayacandan buna celili nim ile rahmet denilir." (ayn tefsir, cilt 1, sayfa 77)
imdi buradan da anlalr ki, Rahman, klasik anlatmdaki gibi "esirgeyici, balayc" gibi beer deerlendirme anlamlarnn ok tesinde; evrensel anlamyla, "diledii ekilde varl yokluktan vucuda getiren, var klan" anlamndadr!.
"rettiinin" bir ksm "Rahman"dan gelendir? Acyla kark nimettir retilen.. Bir ksm "Rahim"den gelen retimdir, srf nimet olarak!..
"Rahmaniyet" mertebesinden, "ilmi ilhideki ilhi esmnn toplu halde bulunduu mertebedir" diye sz edilirse de; gerekte burada topluluktan veya ayrlktan sz edilemez. "RAHMANYET", ilhi esmnn hazinesidir, deriz; ki bu da mecazi bir ifadedir... Gerekte, byle bir tanmlamadan da mnezzehtir "ALLAH"!.
er-Rahman
(tm El Esm zelliklerini mndemi olan)
er-Rahm'dir
(tm El Esm zelliklerini aa karan-o zelliklerle Efl lemini seyrinde yaamakta olan).
Er-Rahman: ismi zellii sonucu lemleri yaratmtr