RAHM HAKKINDA
Rahm Ne Anlama Geliyor?
lem sretleri ile kendini seyir edendir! Bilinli varlklar, hakikatlerine erdirmek suretiyle; seyretmekte ve Esm's zellikleriyle yaatmakta olann, kendisi olduu farkndalyla yaatandr. "Ve kne bil mu'miniyne Rahyma = Hakikatine iman etmilere Rahm'dir" (Ahzab: 43). Cennet diye iaret edilen yaamn kaynadr. Melek boyutun "var"ln oluturandr.
"ALLAH"n "RAHM" isminin mns, her an, her yerde yaanmaktadr!.. Bizim bunu farketmemiz ya da farketmememiz hi bir eyi deitirmez..
-"...ill Billah" uyarsndaki anlam, Rahiym isminin iaret ettii zellikten aa kmaktadr bizlerde!...
"...ll Billah"taki anlamn gereini aa karan kimse, Rahim isminin iaret ettii mndan kuvvet almtr demektir bu!...
-Rahim'inden dolay varlktakileri "yok" tan yaratmas, "Merhameti"dir!..
"Rahman"iyetinin sonucu olarak Cell sfatyla gayzer gibi krs ve semalar, katmanlar yaratrken (dikey bir olula); "Rahm"iyetinin sonucu olarak "Ceml" sfatyla her bir semdaki (katmandaki) yaylmsal yarat (yatay diyebileceimiz) ile o lemin halk olmularn meydana getirir (ki bu evrenimiz iindeki tm uzaysal yapy iine alr).
Rahman, klasik anlatmdaki gibi "esirgeyici, balayc" gibi beer deerlendirme anlamlarnn ok tesinde; evrensel anlamyla, "diledii ekilde varl yokluktan vucuda getiren, var klan" anlamndadr!. Rahim ise "bu vcuda getiriin sistemini oluturan mekanizmay var eden" anlamndadr.
"RAHM"in rahmeti ise byle olmayp, herhangi bir "arndrma" ya da "stfa" gayesi gtmeyen, srf zevk veren, gzellikleri tattran, kiiye ho gelen hlleri yaatan "rahmet"tir..
Esasnda, kitaplarda "mminlere cennette sunulacak rahmet" diye anlatlan bu "RAHM'in rahmeti" anlatlagelenden hayli farkl bir olaydr...
Bir kere unu kesinlikle bilelim ve hi unutmayalm ki, "ALLAH"n btn isimlerinin mnlar, her an geerli ve yrrlktedir!..
bu sebeple, "RAHM isminin mns imdi geerli deildir de, cennete girildikten sonra geerli olacaktr" eklindeki anlay, tamamyla aslszdr...
"ALLAH"n "RAHM" isminin mns, her an, her yerde yaanmaktadr!.. Bizim bunu farketmemiz ya da farketmememiz hi bir eyi deitirmez..
"Rahiym" ismi kanalndan gelenlerse, tamamen "insan"n houna giden eylerdir. "Rahiym"in tam tecellisi "cennet" ismiyle iaret edilen boyuttadr.
Varlklar iinde setiklerine kendini tantan.
Allah'n "RAHM" ismi kendi esmlarnn dnda nerede kullanlyor? Greceksiniz ki kadnn cinsel ve dourganlk organ olan blge iin.. Yani kadnda dourganlk olayn oluturan ve insan trnn oalmasn ve beksn salayan cinsel organna verdiimiz isim!
Mikro plnda kadndaki rahim, makro plnda ise Allah'n "RAHM" ismine karlk geliyor!
Allah'n "Rahm" ismi, "Rahmet" ve "Rahman" mnlarnn kkenidir! Yani Allah'a ait esmlarn reticisidir! retim yapldktan sonra bu isimlerin topluca bulunduu ve sdr olduu boyuta "RAHMANYET BOYUTU" diyoruz.
" Rahim" isminin en geni ve kapsaml ortaya kt mahl, Cennet'tir! Dolaysyla, "Cennet analarn aya altnda" derken; mikro plnda oalmay-remeyi salayan kadndaki rahmin makro plnda karl olan Allah'n "Rahim" isminden cennetteki mnlarn redii mecazi olarak anlatlmtr.
er-Rahman
(tm El Esm zelliklerini mndemi olan)
er-Rahm'dir
(tm El Esm zelliklerini aa karan-o zelliklerle Efl lemini seyrinde yaamakta olan).
Rahim: Esmasnn salt gzelliklerini yaatan..
Gafurur Rahim: Gafr'dur, Rahm'dir (balaycdr ve rahmetinden kaynaklanan gzellikleri yaatandr)...