MTEKEBBIR HAKKINDA
Mtekebbir Ne Anlama Geliyor?
Mutlak BEN'lik O'na aittir! "Ben" diyen yalnzca kendisidir! Kim ben szyle kendisine varlk verirse; var oluunun hakikatine ait "Ben"lii rtp, greceli benliini ileri karrsa, bunun sonucunu, yanmak suretiyle yaar! Kibriy, O'nun vasfdr.
Kibriy sahibi...
Mtekebbir (kibriy, benlik sahibi)...
Lykyla yegne kibir shibidir.
Mtekebbir'dir (Mutlak yegne Kibriy {eniyeti} olan)!