MMIN HAKKINDA
Mmin Ne Anlama Geliyor?
Alglanann tesi olduu farkndaln oluturandr Esm boyutu itibaryla. Bu farkndalk, boyutumuzda "iman" olarak aa kar. man edenler uurlarndaki bu farkndalkla iman ederler; dnyamzda Rasller; tm varlkta ise melekler dhil! Bu farkndalk, bilinteki akln vehim esaretinden kurtulmasn salar. Vehim, kyas kullanarak muhakeme yapan akl saptrabilirken, iman karsnda gsz ve etkisiz kalr. Mmin isminin zelliinin aa k uurdan bilince direkt yansr; dolaysyla da vehim kuvvesi onun zerinde tasarruf edemez.
Gaybn sonsuz srlarna ak idrk oluturan.
M'min (gayba iman aa karp tereddt ve pheyi yok eden)
Hakikatinin, "Hakikat-i Muhammed", yani "Esma mertebesi" olduuna "iman" etmilere "Aminu B'illah" srrna ermi olan "Mmin" denir!
"RASLLN"n hakikatinin, "esm mertebesi"nin ilk tecellisi olan "RUH" adl melek veya "Hakikati Muhammed" veya "Mmin" olduunu anlayabilsek!..
"Mmin"ler onlardr ki, Allah'a ve Rasl'ne "B" srrnn idrk iinde mn ederler ve bu mndan pheye dmezler; bunun neticesi olarak da sorumluluklarndaki tm mallar ve bilinleri ile hi bir karlk beklemeden bu yolda cihd ederler. te onlar "mn" ehlidirler." (Hucurat:14-15)
Rislet" bildirisine "iman" edilir; "Nbvvet" bildirimine "teslim olunur"!.. Birincisine "mmin", ikincisine "mslim" denir. "Mmin" olmak ayr eydir, "mslim" olmak ayr eydir. "Hakikat-i Muhammed", Muhammed Mustafa sretine brnm olarak irsal olup; "iman"a davet etti insanlar, kendi hakikatlerine! Bu geree "iman" edenler, "Mmin" oldu! Onlarn nurundan, cehennemin atei snmeye yz tuttu! Haykrd cehennem, "abuk ge ey mmin, nurun ateimi sndryor"!
Mmin'dir (iman aa kartarak hakikatini mahedeye ynelten).