MLIK-EL MLK HAKKINDA
Mlik-el mlk Ne Anlama Geliyor?
Mlknde dilediini tedbir edip, hibir birime hesap verme kavram olmadan dilediini uygulayan.

"De ki: 'Mlkn Mlik'i olan Allh'm... Mlk dilediine verirsin, dilediinden de mlk ekip alrsn. Dilediini azz edersin, dilediini zelil edersin. Hayr senin elindedir. Kesinlikle Sen her eye Kdr'sin.'" (l-i mrn: 26)
Tm boyutlaryla mevcdtn TEK sahibi.
Madem ki, "Malik-el mlk," yani "mlkn sahibi" Allah'tr diyorum; Allah mlknde diledii gibi tasarruf eder, kimse O'na karamaz, etkileyemez, hesap soramaz!..
Allah da "Malikel Mlk" olarak mlknde diledii gibi tasarruf eder, yani, dilediini diledii amaca uygun olarak, diledii grevle yaratr.
YYKE NA'BUDU ve iYYKE NES'TAIYN" yetinin anlamna... Yani, "Mlik-el Mlk" olman dolaysyla bakas szkonusu olmakszn; "SADECE SANA KULLUK EDER ve SADECE SENDEN YARDIM BEKLERZ"...
"Bu an (yevm) mlk kimindir?" "Lillahil vahidil kahhar (Vahid ve Kahhar olan ALLAH'ndr)," gereine ehdet eder!. "Ehed..."y "OKU"r!.. Seyreden Kendi olur!
Mlk sahibi mlknde diledii gibi tasarruf eder!.. Sen nasl mlkn saydn eyde dilediini yapmak istiyor ve bundan engellenirsen, benim hrriyetim nerede diye isyana balyorsan; Allah da kinatn mutlak meydana getiricisi olarak mlknde diledii gibi tasarruf etmektedir. Hi bir kayt ve arta bal olmakszn!..