H HAKKINDA
H Ne Anlama Geliyor?
"H'vAllahulleziy la ilahe ill H"!
ster vahiy yollu gelsin, ister bilin yollu zerine eilinsin, alglanan her "ey"in hakikatinin dernu... ylesine ki; Ekberiyet tecellisi sonucu nce "hayeti", sonucu olarak da "hi"lii yaatr ve bu yzden de O'nun hakikatine eriilemez! "Basretler ona ulamaz!" Mutlak bilinmezlie ve kavranlmazla iaret ismidir! Nitekim "ALLH" dhil tm isimler "H"ya bal geer Kurn'da! "HU ALLAHu EHAD", "HU'ver Rahmanur Rahym", "Hu'vel'Evvelu vel'Ahru vez'Zahiru vel'Batn", "HU'vel Aliyyl Azym", "HU'ves Semiy'ul Basyr" ve Har Sresi'nin son yeti gibi! Bu arada unu da bir dier okunu ekli itibaryla fark ederiz ki, isimlerin ncesindeki "H" ismi iaretiyle nce tenzih vurgulamas yaplr, sonra da sz edilen isimlerle tebihe iaret edilir. Bu da hibir zaman gzden karlmamas gereken bir iarettir.
"Klle yevmin Huve fi e'n" (55/29) yetinde, dikkat ederseniz "H" ismi var.. "ALLAH" ismi gemiyor!. "H" ismi, cz'n zndeki Teklik boyutu deil mi?.. te O, Teklik boyutu, her an cz'lerdeki tasarrufu oluturmakta.. Oluumun kayna O!..
"H" nun mns; okluk grntsnn ardndaki, z'deki Teklik boyutudur..
te Arapa'daki ""H" kelimesi, varln zndeki bir boyutsal telie iaret eder; niteliksiz ve niceliksiz bir yolla!.
Saysz "nokta"larn Hlik"i olup; "nokta"lar indinde "nkte" olan "H"!?
lminde "nokta"dan yarattklarn, hayal hammaddesiyle var klan "H"!?
Ve btn bunlardan "GAN" olana iaret eden, "H"!..
Soru:
-ehdet, "H"ya balanrsa, o ehdetin izah yaplabilir mi?.. ayet yaplamaz ise Allah nasl ehdet eder?..
Cevap:
-ehdet kesrete ait bir kavramdr... Kesret sretlerinden ehdet etmektedir... "Atan bendim" deki gibi..." H" ya yaplmayan ehdetle tenzihiyet olmaz.
Soru:
-"Abduh ve Rasluhu", yani Abdullah ve Raslullah dediimizde, "H" isminin kulu ve Rasl olmakla Allah isminin kulu ve Rasl olmak arasndaki anlam fark nedir...
Cevap:
-Birisi Allah' Hviyetinde bulmay anlatr... teki, Allah ahlkyla ahlklanm olmay... "HU" kelimesi, Kurn'da, sabit tek bir mertebeye deil, iinde getii konunun mahiyetine gre, deiik mertebelere iaret eder.
yet sonundaki bu tanmlama daima "H" denerek Allah adyla iaret edilenin tenzih ynne; Esm adyla da tebih ynne iaret ederek OKU'yanda tevhid bakn oluturmak amacn gtmektedir Allahu lem. "H" dan sonraki, pek ok yette getii zere Trkedeki noktal virgl anlamndadr, bize gre.
Mutlak Zt'a iret.
H: ismi, hviyeti Zt'a iaret eden isimdir ki birok yerde nce "H" denerek hviyeti Zt'n lemlerden ve tm mnlarla kaytlanmaktan ber olduu vurgulanr, sonra O'nda aa kan bir zellie iaret eden isim belirtilir, sz edilen konuya bal olarak