HAYY HAKKINDA
Hayy Ne Anlama Geliyor?
Esm leminin kayna! Tm isim zelliklerinin hayatn veren, varln oluturan. Evrensel enerjinin kayna; enerjinin hakikati!
Sonsuz dirilik ,canllk sahibi.
-"Efendim, biz suyun kenarnda otururken, suyun "Hay Hay" ismiyle zikrettiini duyduk"?...
Evren "Hay"dr (diridir?canldr); nk ALLAH "HAYY"dr! nsan "Hay"dr (diridir?canldr); nk ALLAH "HAYY"dr!
"Besmele"yi, "oku"yarak; yani; -Ben bir "hi"im; Allah'n Hay isminin mazhar olarak hayatm O'na aittir;
nsan, gerei itibariyle, Allh adyla iaret edilenin zt sfatlaryla yaratlm, O'nun varl ile kim ve dm varlktr. Allh'n "HAY" ismiyle iaret edilen ekilde HAYAT sfatyla vardr; yaar.
"Hay"dan gelen "H"ya gider!.. Yani, "Hay" ismiyle bildiimiz Allah'tan gelen, gene "H"ya, yani O"na gider!.. Demek isterler ki, "her ey O'ndan gelir ve gene O'na dner"!.
Yegne hayat olan
Hayatn kendisidir