HLIK HAKKINDA
Hlik Ne Anlama Geliyor?
Mutlak TEK yaratan! Esm zellikleriyle birimleri "yok"ken "var" klan! Hlik'in "halk"ettii her bir eyin bir "hulk"u, yani yaratl amacna gre bir huyu, ahlk (doasna gre davran) vardr... Bu nedenle "tehalleku BiAhlakllah = Allh ahlk ile (Allha) ahlklann!" buyurulmutur ki bunun anlam; "Allh Esm'snn zellikleriyle var olmu olduunuzun farkndalyla ve bunun gereince yaayn" demektir.
Benzeri ,rnei olmayan eyi meydana getiren.Takdir eden. terkibiyet hlinin ad "Halk"tr. Hlik isminden Halk meydana gelmitir. Halk olmu dediimiz ey bu terkiblerdir. Halketmek, var olmayan bir eyi var klmaktr. "Halk" diye bir ey yok!.. te yok olan bir eyi, var klyor!.. Ama neyle var klyor, gene kendi manlaryla!.. Mnlar deiik terkipler eklinde meydana getirerek, her bir terkipde deiik oranlarda ikre kartmak suretiyle, halk ismi msemmas meydana geliyor. "Halk" ismi ile iaret ediliyor.
Hlik (mutlak yaratan-Esm zelliklerini fiile dntren).