HD HAKKINDA
Hd Ne Anlama Geliyor?
Hakikate erdiren... Hakikatin gereini yaatan! Hakk' dillendirten! Hakikate ynlendiren!
Hidyet eden ; geree ynlendiren ; gerei grmeyi salayan.
Hdi, Cenb- Hak'tr!.. Dilediine hidayet eder, dilediini dallette brakr!.. Dilediine nurunu isabet ettirir, hidayet denilen alma o ynde, onu almaya kolaylatrr. Dilediine de isabet ettirmez!..
Dini deerlendirebilmek iin gerekli olan "iman nuru"nun kiide ne ekilde olutuuna; yani "hidyet" haline...
iron'un uygun ayla beslemesi halinde hidayet dediimiz "ALLAH"a ve zne ynelme" tesirlerini meydana getirir.
"Hidyeti ben veririm.. Sen hidyet edecek deilsin!. Sen sadece bir uyarc, tebli edicisin.. Rasllerin grevi tebli etmektir, hidyet etmek deil! Zira ancak, Allah'n hidyet ettikleri, hidyet bulur. Hidyet etmediklerini de ne kadar uyarrsan uyar, hidyet bulacak deillerdir."
Cenb- Hak, diledii kimsenin basiretini amsa, o da, bu basireti ile gerekleri grr. te bu, "Hidyet Allah'tandr" gereinin idrkidir.
Eer bir kiiye gerekten hidayet olmusa sizin deyiinizle, o kii hangi nvana sahip olursa olsun; ne kadarlk bir toplulua faydal olmaya alrsa alsn, HADDN BLR; ve kendisinden mutlaka daha ileride birilerinin olacan idrk ederek, bu sahada aratrmalarna devam eder; t ki evrensel geree erip onun sonularn yaayana kadar !...
"hda"nn mns "hidyet et" demektir...
"Hidyet" ise, "hayr olan gayeyi oluturacak hedefe, ltfu letfetle, varln yapsndan, bnyesinden gelen bir yoldan erdirmek"; demektir..
"Hidyet", en kapsaml anlamyla, yaratlm her "ey"i, o ey hakknda "hayr" olan hedefine, "LTF" isminin srryla, ynlendirip, o yolda yrmeyi ve hedefine ermeyi kolaylatrmaktr. zel manada hidayet ile kendilerine en'm'da bulunulan, yani zlerindeki hakikatleri yaama zelliinin aa kt kiilerin yolunda yrmenin kolaylamas talep edilir.
Esasen, herkes hidyet zeredir.
Muhakkak ki, herkese bir hedef takdir edilmitir; ve birim, o hedefine kendisine gelen "hidyet" zere ulaacaktir!.. nk ona, o hedefe ulamak "hidyet" edilmi, "kolaylatrlmtr"!...
"YILDIZ LE HDYETE ERERLER" Bu yet grld gibi, "hidyet"in yldz kanalyla olutuunu vurgulamaktadr...
yle ise "hidyeti" en geni kapsaml olarak, tm varlklarn, varolu gayelerine gre ynlendirilmesi, yapacaklar ilerin onlara kolaylatrlmas, onlarn ilere kolaylatrlmas olarak anlyabileceimiz gibi...
Snrl anlamyla hidayet, "gerek doru" ile "gresel doru" arasndaki fark grebilme anlamna da deerlendirebileceiz...
Hidyet ftrdir... efat fkidir!..