GANI HAKKINDA
Gani Ne Anlama Geliyor?
Esm'snn iaret ettii zelliklerle snrlanp kaytlanmayan ve o vasflarla etiketlenmekten dahi mnezzeh olan; "Ekberiyeti" dolaysyla! Esm'syla saysz snrsz zengin olan!
Kavramlar st.Yegne zenginlik sahibi.
Allah lemlerin hem Rabbdr ve hem de Allah lemlerden Gan'dir!. Hi bir zaman bu iki ana dsturu, prensibi unutmayacaz ve bu iki prensibe gfil olmayacaz... "lemlerden Gan'dir" istikametinde hem tm mnlar ve bu mnlarn fiile dn hllerini Allah'a balayacaz... Hem de Allah'n bu mnlarla kayt altna girmekten mnezzeh olduunu vurgulayacaz..
"Allah" ismiyle iaret edilen, tm boyutlarda esm ve sfatlaryla aa kan; yansra da bunlardan mnezzeh ve "Gan" olan, olarak "nebi", "rasl" ve "veli"nin hakikatdr...
Sevgi, kskanlk, nz, niyz, namaz. beerin dnyasdr bu!.. "allh" lemlerden Gan'dir.
Soru
-"Allah'n lemlerden Gan" oluu, hviyeti itibariyle mi yoksa Ahadiyeti itibariyle mi?... stad:
-Ahadiyyet bahsolduunda, kesretten, lemlerden sz edilebilir mi?.. Vhidiyeti itibar ile..
"ALLAH Adyla aret Edilen", lemlerden "Gan"dir!. "Leyse kemislihi ey'"! "Allah lemlerden Gan'dir" iaretini farketmek yetmez; hissetmek lzm? Ki hisseden de Kendisi olur ancak!.
"Allah" dndnde aklna gelen her vasf ve zellik ve fikir; "O"nun "Ahadiyyet"i yannda yok olur!.. "O", her fikirden "Gan"dir!
Allah, tm bu mnlardan Gan'dir, mnezzeh'dir... Yani, aa kan bu mnlara dayanlarak, "Allah byledir"; ya da "Allah bu kadardr" diye dnlemez!. Tpk yapm olduu binlerce resimden yalnzca birine gre ressam hakknda hkm verilememesi gibi!.
Allah'n lemlerden, yani lemleri meydana getiren isimlerin mnlarndan Gan olmas, gn sahibi olmas, "lmin, mlma tbi olmadnn" isbatdr... Eer ilim, mlma tbi olsayd, o zaman, "Allah lemlerden Gan'dir" yetiyle iaret edilen husus sz konusu olmazd. nk, lemlere tbi olma mecburiyeti vardr o takdirde.
Halbuki, "Allah lemlerden Gan'dir"; ki bu aklama "Zt- Baht" dediimiz, Zt'n mutlakiyet sfatna iaret eder!.
te "ALLAH" ismiyle, bu sonsuz noktalar kapsayan ve her bir "nokta"dan sonsuz lemler yaratana iaret edilmektedir ki, bu zellik "EKBER" kelimesiyle anlatlmaya allmtr. Bu yzdendir ki, Kurn- Kerm'de "Allah'n lemlerden Gan oluu" vurgulanmtr. (Gan: Alglananla snrl olmaktan beri olan!)
"Allah" ismiyle iaret edilen, "lemlerden Gan'dir" denerek, bu isimle isimlenmi olann, "nokta"dan zhir olan lemler ve onlardaki zellikler ile kaytlanmamas (tenzih) istenmitir.
"Allah" adyla iaret edilen, Zt' itibariyle, esm mertebesi olarak aa kard "NOKTA" denilen lem ire lemler alglamasnn getirisinden "GAN"dir! Ltfen bunu iyi anlayalm.
Tek Bir yapnn yaantsndan olan her ey!. "Allah" adyla iaret edilenin her an yeni bir anda olan esms! ZT'yla kim olan "esm"!.. tesi "hi"lik!.. yle olduuna iret eden Ahadiyyet vasf!... "lemlerden Gan" oluunun iaret ettii "Ekber" oluu?