CMI HAKKINDA
Cmi Ne Anlama Geliyor?
Tm varl "ok boyutlu tek kare resim" olarak ilminde topluca seyreden. Yaratlmlar, yaratl ama ve ilevleri dorultusunda toplayan!
Diledii tm mnlar,diledii anda ve diledii yerde toplayan.
"Abdullah" olacaktr, "Allah'n kulu" olacaktr... Yani, Esm'dan her hangi birinin arlkl zuhru olarak deil, "Allah" isminin kulluunu f eder, mnsnda; "Btn isimlere cmi bir varla sahip olacak" demektir...
"Abdullah" ismi ehlullah tarafndan yedi Zt sfatn zhir olduu "vris Rasl" olan mahal iin kullanllr, ki bu da "Halifetulllah"tr!... "Hakikat- Muhammed" zuhrudur!...
Allah'n btn isimlerinin mnlarn cmidir... "Nefs"in asl "Nefs-i Kll"dr.
nk, her bir varlk, belli sayda Allah'n isimlerinin mnlarndan meydana gelmi, sayl esm terkibidir. nsan ise "Cmi" isminin mns itibariyle tm isimlerin zuhur mahalli olabilecek kbiliyet ve istidatta YARADILMITIR!..
Btn insanlar, tek tek zt, sfat, isimler ve fiiller mertebelerini cmi varlklardr.
Netice olarak diyelim ki; ister nsn- Kmil, ister birimsel mnda insan olsun hepsi de ilh isimlerin zuhur mahalli olarak vcd sahibidirler; ki dolaysyla, Allah onlardan daha cmi mnda hi bir varlkta zuhur etmemitir!.
"Allah'n hviyetinin kulu"dur, demek; "ef'l mertebesiyle, esm mertebesiyle, sfat mertebesiyle ve de sfat mertebesinin hviyeti olan Zt mertebesine cmidir!" demektir...
Neticede bilerek ve bilmeyerek, Kelime-i ehdet'i syleyen herkes, Hz.Muhammed'in ef'l, esm, sfat ve zt mertebelerine cmi olduunu itiraf etmektedir; ama bilinli olarak, ama bilinsiz olarak!...