BIS HAKKINDA
Bis Ne Anlama Geliyor?
Srekli yeni yaam boyutlarna dntren! "Her an yeni bir e'nde" oluun mekanizmas olarak srekli yeni bir hl yaatan.
Bu zelliin insanda aa k itibaryla... "AMENTU"da da yerini alan "Ba's ba'delMevt = lm akabindeki dirili" anlamndadr... "Mutlaka siz, boyutlar deitirerek o boyutlarn uygun bedenlerine dneceksiniz!" (nikak: 19) yetindeki ilev de bunu anlatr...
Bedenden ve/veya bilinten lmek ve bunun devam yeni bir yaam hline balamak. u dnya (beden) yaammzda iken de bu b'slar mmkndr... Velyet - Nbvvet - Rislet b'slar gibi! Ki, bunlarda dahi yeni bir yaam mertebesi sz konusudur!
Tohumun kabuunu atlatp mahsuln aa karmas gibi, l (bilkuvve - ilevsiz - nesnel) olan b's edip dirilten, demektir. Aa kana, yeni yaam ortam veya boyutuna kavuana gre, bir nceki ortama uygun yaam bedeni "kabir" hkmndedir... "O Saat (vefat) muhakkak gelecektir, onda hi phe yoktur. Kesinlikle Allh, kabirlerde (bedenleri iinde) olan nefsleri (bilinleri) b's edecektir (varlklarndaki Esm zelliiyle yeni bir beden oluturarak yaamlarna devam ettirecektir)!" (Hac: 7)
Bir yaam bitiminin hemen akabinde yeni bir yaam balatan.
mm- Gazli, Esma-l Hsna erhinde "El Bis " isminin mnsn aklarken, ''defalarca beden deitirmek''ten bahseder.
Yani, biyolojik beden gidecek, ruhni beden gelecek. Ruhni beden gidecek, nurni beden gelecek. Veya, onun dnda baka tr bir beden gelecek. BS" ismi dar manda yeni bir bedenle varolu gibi anlalr. Ve iin gereini bilmeyenler tarafndan da zannedilir ki,
-imdi lcez yok olucaz; sonra kymette maherde Allh bizi
-B'S- edecek yeniden yaratlacaz! Btniyle slm retisi dndaki yanl btl ilkel bir bilgidir!.
"BS" ismi her an geerlidir ve eseri her an grlen bir isimdir. B's olay da her an cereyan etmektedir. lm meydana geldii anda, kii fizik bedenden kopar, biolojik bedenle balants kesilir ve hemen o anda mikrodalga bedenle "B's" olarak yaamna kesintisiz bir ekilde devam eder.
Bu hususu isteyenler, mam- Gazal'nin Esm-l Hsn ismiyle dilimize tercme edilen kitabnda -BS- ismi aklamasnda veya -Hazreti MUHAMMED'N ALLAH'I- isimli kitabmzn -LMN YZ- bahsinde tetkik edebilirler.te bu -Bis- ismi zikri hem olayn kavranlmasn kolaylatrr hem de, her anki b's oluumuzda, yni her an yeni bir bedenle varoluumuzda bize ok daha gelimi zellikler getirir