AZIM HAKKINDA
Azim Ne Anlama Geliyor?
Aa km Esm zellii olan hibir birimin, azametini kavrayamayaca muhteem byklk.
Sonsuzluuyla azmet sahibi.
Sonsuz azamet