ADL HAKKINDA
Adl Ne Anlama Geliyor?
Ulhiyetinin sonucu olarak aa kard her Esm zelliinin yarat amacna gre hakkn veren. Hakszlk etmekten, zulm etmekten mnezzeh olan!
Her birimi ne iin varettiyse,ona hakketiini veren.
Adl, bazen halk arasnda cezalandrma hli ya da mahalli, bazen de korkutma mahalli olarak bilinir. Oysa "ADL", hakkedenin hakkn vermedir. Herkese, hakkettii hakkn vermenin ad "Adl"dir!..
Kim neyi hakketmi ise, o hakkettiini ald zaman adalet yerine gelmitir.
Halbuki, sanlr ki, herkese eit davranmak adalettir!.. Bu yanltir. Hakkn, hakkettiini vermemek zlmdr!..
"Allah adl" sahibidir", demek, herkese hakkettiini verir demektir!..
Herkes ne i iin varedilmi ise; hangi ismin mnsnn aa kmasna vesile olmak zere varedilmi ise; O ismin gereklerini hakketmi demektir!..ite bu mnda adalet, onun hakkettiklerini almasdr!..
Herkese eit datma, "eitlik" olarak, adaleti anlayanlar, bu konuda kesinlikle byk bir yanlg iindedirler!.. Kinatta "eitlik" mevcut deildir!.. Kintta "eit" iki varlk mevcut deildir!.. Daha Dnya'ya geliinde eitlik, adalet diye bir olay yok ki!... Senin anladn mnda adalet olsun! Ama... Allah'n "Adl" olmas baka, senin anladn adalet baka!... "ADL", hakkn vermektir!.. Kii hangi programla hangi amaca ynelik yaratlmsa, yapsnn gereini alr; ki bu da ona "dil" davranlmasdr!.. Allah adaleti budur!.. Yoksa herkese eit datlan bir ey, anlamnda deil!..
Bu konuda Hz. mer'in olay mehurdur: Beytl maldan -hazineden- insanlara bireyler datlacak.. Sorar oradakilere Hz. mer:
-Size Allah adaletiyle mi dataym, yoksa mer adaletiyle mi?
Hz. mer adaletiyle mehur!.. Ama gene de mer adaleti Allah adaleti yannda ne ifade eder ki?...
-Allah adaleti zere dat bize ya mer!.. demiler.. Hazreti mer de balam kimine ok, kimine az olmak zere eline getii gibi datmaya!... Hemen itiraz gelmi hepsinden:
-Ya mer bu ne biim datmaktr?... Kimimize az, kimimize ok!.. Biz eitlikte hata olmasn diye "ALLAH ADALET" istedik... Sense hepten eitlii kaldrdn ortadan..? Hz. mer glm:
-Eer siz mer adaleti isteseydiniz, ben bunu hepinize eit taksim edecektim... nk ben iinizi bilemem; neyi ne kadar hakketmi olduunuzu bilemem!.. Ama siz "ALLAH ADALET" istediniz!..
Allah adaletinde, herkes payna ne derse ona raz olmak zorundadr!.. Allah, herkese, diledii ve takdir ettii kadarn verir; ki bu da onun "hakkettiidir"!.. Allah herkese hakkettii kadarn verir, ki Allah'n "Adl sahibi" olmasnn anlam da budur!.." der..
Herkesin hakkn veren
Ulhiyetinin sonucu olarak aa kard her Esm zelliinin yarat amacna gre hakkn veren. Hakszlk etmekten, zulm etmekten mnezzeh olan!